• Telefon 0312 566 4528

Görme taraması

 Ana Sayfa / Sayfalar / Görme taraması

Ulusal Görme Tarama Programı

Programın amacı:Görmenin normal gelişimini engelleyecek risk etmenlerini saptamak ve yetersiz görmesi olan kişileri erken dönemde saptamaktır.

Ülkemizde çocukluk çağında sık görülen sağlık sorunlarının erken tanınması ve gerekli tedavilerinin sağlanabilmesi amacıyla çeşitli tarama programları yürütülmektedir. Okul öncesi ve okul çağı çocuklarda sık görülen görme kusurlarına yönelik tarama çalışmalarının da bu programlara eklenmesine karar verilmiştir.

Yaş

Normal Görme Gelişiminde Görme Yanıtları ve Kapasitesi

1 - 3 Ay  Ortamdaki ışık değişikliklerini fark eder
 Her iki gözle ayrı ayrı fiksasyon ve takip yapar
3 - 7 Ay  Objeyi devamlı takip edebilme gelişir
 Objelere doğru uzanmaya çalışır
 Çevreyi inceler  Bildiği yüzleri ve objeleri tanır
 Görme sahasına giren objeleri algılar ve takip eder
 Yüzüne gelen objeye karşı göz kırpma refleksi gelişir
7 - 12 Ay  Göz hareketleri ve yakına uyumu daha iyidir
 Gözleri paraleldir
1 - 3 Yaş  Uzaktaki objeleri gözüyle inceler
 Diğer kişilerin hareketlerini taklit eder
 Renkleri ve şekilleri ayrıştırır
 Görsel hafıza süresi artmıştır
 Objeleri renklerine göre ayrıştırır
 Geometrik şekilleri birbiriyle birleştirir
 Boyutlarına göre benzer şekilli objeleri eşleştirir
3 - 5 Yaş  Sözel olarak görme keskinliği ölçülebilir
 Her iki gözde ayrı ayrı görme keskinliği 0,5 ve üzerindedir
 Derinlik hissi ve renk algısı gelişmiştir
6 - 10 Yaş  Sözel olarak görme keskinliği ölçülebilir
 Her iki gözde ayrı ayrı görme keskinliği 0,8 ve üzerindedir
 Derinlik hissi ve renk algısı gelişmiştir